عضویت ( رایگان ) با یک اکانت هم کارفرما و هم فریلنسر باشید

کارفرما

ارسال پروژه ، استخدام کردن فریلنسر ، ( پروژه دارم )

ثبت نام

فريلنسر

انجام کلیه پروژه ها ( کسب در آمد ) ، ( پروژه می خواهم )

ثبت نام